Chocolate Tan

ул. „Недялка Шилева“ 140-141, 4023 кв. Хан Крум - А4, Пловдив, България

информация Работното време и офертите могат да варират поради спешната ситуация на COVID-19.

Chocolate Tan


ул. „Недялка Шилева“ 140-141, 4023 кв. Хан Крум - А4, Пловдив, България

089 397 8030


Препоръчително професионализъм Приятна атмосфера Супер услуга


работно време

понеделник: 10:00 ч. – 21:00 ч.
вторник: 10:00 ч. – 21:00 ч.
сряда: 10:00 ч. – 21:00 ч.
четвъртък: 10:00 ч. – 21:00 ч.
петък: 10:00 ч. – 21:00 ч.
събота: 11:00 ч. – 20:00 ч.
неделя: 11:00 ч. – 20:00 ч.

© Copyright 2021 Arfomi.com. All rights reserved.

Disclaimer